Harjoitukset


Harjoitukset:


Tiistaisin Aittakorven koululla kello 16.30 - 18.00

Torstaisin Otsolan koululla kello 17.00- 18.30


Tervetuloa harjoituksiin uudet ja vanhat pelurit!